Početna
O nama
EMMK
Statut
Galerija
Kontakt
O nama
Što je ekumenizam?
Ekumenizam je djelovanje u cilju ostvarivanja jedinstva kršćanskih crkava. Zato je važan za kršćanstvo u cjelini.
Ekumenizam nije isto što i međureligijski dijalog, iako su pobornici ekumenizma vrlo često istovremeno pobornici međureligijskog dijaloga, osobito dijaloga između triju monoteističkih religija: kršćanstva, islama i židovstva.

Prošlost
U vrijeme Domovinskog rata grupa kršćana pokrenula je 1991. godine Kršćansku informativnu službu kako bi udruženim snagama pridonijela probijanju informacijske blokade, obavještavajući kršćanski svijet o agresiji na Republiku Hrvatsku. Dio pripadnika Kršćanske informativne službe odlučio je 1993. godine zajedničkom molitvom Bogu uputiti svoje vapaje za mir.
Inicijativa je nazvana Kršćanski mirovni krug i okupila je članove iz Baptističke crkve, Evanđeoske crkve, Evangeličke luteranske crkve, Katoličke crkve istočnog i zapadnog obreda te Srpske pravoslavne crkve. Molitve su organizirane naizmjence u bogoslužnim prostorima navedenih crkava.
U dosadašnjem radu Kršćanskog mirovnog kruga glavni naglasak bio je na ekumenskim molitvama za mir – mir koji nije samo odsutnost rata, već mir srca, pomirenost s Bogom. S vremenom se pojavljivala potreba i za drugim oblicima djelovanja. Kršćanski mirovni krug tako je organizirao i seminar o pomirenju te kazališne predstave, prezentacije i performance kojima se na posredan, ali jasan način, promicao dijalog i pomirenje među kršćanima.
Od 2000. godine Kršćanski mirovni krug registriran je kao neprofitna nevladina udruga u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Sadašnjost
Kršćanski mirovni krug redovito organizira ekumenske molitve za mir u Zagrebu i ostalim hrvatskim gradovima. U KMK djeluju vjernici pripadnici Baptističke crkve, Evanđeoske crkve, Evangeličke luteranske crkve, Katoličke crkve istočnog i zapadnog obreda, Kristove crkve, Makedonske pravoslavne crkve, Reformirane kršćanske crkve te Srpske pravoslavne crkve.

Budućnost
Uz redovite ekumenske molitve Kršćanski mirovni krug u budućnosti planira voditi radionice razvijanja vještina komunikacije na kršćanskim temeljima, biblijske radionice i slično. U planu je također i organiziranje okruglih stolova te izdavanje publikacija koje će hrvatskoj javnosti približiti tematiku ekumenizma.

Suradnja
Kršćanski mirovni krug aktivno surađuje s raznim organizacijama i tijelima kao što su Ekumenski koordinacijski odbor crkava u Hrvatskoj - EKOCUH, Franjevačka mladež - FRAMA, Grupa za ekumenizam Franjevačkog svjetovnog reda, Studentski evanđeoski pokret - STEP, Svjetsko vijeće crkava (World Council of Churches), Međunarodna zajednica pomirenja (International Fellowship of Reconciliation - IFOR), Svjetski molitveni dan (World Day of Prayer), Zaklada Bellehurst (Bellehurst Foundation) te također i s brojnim pojedincima koji djeluju u raznim kršćanskim crkvama ili izvan njih. U suradnji s njima ostvareno je više projekata među kojima su Ekumensko slavlje u povodu obljetnice potpisivanja Ekumenske povelje te Ekumenski mirovni molitveni krug.

Raznolikost u Krugu
Kršćanski mirovni krug priznaje i potiče različitost interesa svojih članova. Tako u sklopu Kršćanskog mirovnog kruga od 2002. godine djeluje Ekumenski odbor žena za Svjetski molitveni dan, osnovan 1998. godine. Svjetski molitveni dan ekumenski je ženski molitveni pokret nastao još 1887. godine. Jedanput godišnje okuplja kršćane cijelog svijeta na molitvu, koju pripremaju žene svih kontinenata, rasa i kršćanskih denominacija, koje molitvom i humanitarnim djelovanjem žele pridonijeti miru i pravednosti u svijetu.
Kršćanski mirovni krug otvoren je i za druge interesne grupe koje u sklopu njega žele djelovati na ekumenskom polju.

Kako se uključiti
Ekumenizam je dinamično polje rada na Božjoj njivi u koje je pozvan svaki kršćanin – prema svojim mogućnostima i sposobnostima: Molitvom za jedinstvo kršćana prilikom redovite osobne molitve, molitvom za uspjeh ekumenskih aktivnosti te sudjelovanjem u ekumenskim molitvama i molitvama za jedinstvo koje organiziraju Kršćanski mirovni krug i druge slične organizacije. Aktivnim uključivanjem u ekumenski rad, osobito kao član Kršćanskog mirovnog kruga.
Materijalnom pomoći ekumenskim nastojanjima – svaki, pa i najmanji dar bit će primljen sa zahvalnošću!
 English
Zadnja promjena: 18. travnja 2004.
Kršćanski mirovni krug 2004. Sva prava pridržana.